გადაზიდვის ტიპები

 • საჰაერო გადაზიდვები
 • საზღვაო გადაზიდვები
 • საავტომობილო გადაზიდვები
 • დასაწყობება & დისტრიბუცია
 • სპეციალური სერვისები

გარანტიები

გადამზიდავი კომპანიის შეფასებისას უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია მისი ტვირთების უსაფრთხოების პოლიტიკა და ტვირთის უსაფრთხოების გარანტიები, რომელიც შეიძლება წარუდგინოს მომხმარებელს.

დაზღვევა

ჩვენ გთავაზობთ ტვირთის დაზღვევის პაკეტების დიდ არჩევანს. ტვირთის და ტრანსპრტირების ტიპის მიხედვით შეგარჩევინებთ თქვენთვის ოპტიმალურ დაზღვევას. ჩვენი მიდგომა ტვირთზე პასუხისმგებლობასთან მიმართებაში შემდეგია:

ვაზღვევთ ტვირთებს;
ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას ტვირთის ჩაბარებიდან საბოლოო დანიშნულების წერტილამდე;
ტვირთის დაზიანების შემთვევაში წარმოქმნილი ზარალის საკითხს ვწყვეტთ ორმხრივი შეთანხმების შედეგად.

მუშაობის პროცესი

ჩვენი გადაზიდვების მენეჯერი უმოკლეს დროში მოახდენს თქვენი მოთხოვნების შესაბამისი გადაზიდვის მარშრუტის დაგეგმვას.

 • ტვირთის განთავსების ადგილიდან აღებას და აეროპორტამდე მიტანა
 • ტვირთის დასაწყობება
 • დოკუმენტაციის მომზადებას

ოპტიმიზებული სერვისი

უმოკლეს დროში შემოგთავაზებთ თქვენთვის საჭირო სერვისებს:

 • ტემპერატურული რეჟიმის საჭიროების შემთხევაში, საჭირო ტემპერატურის შენარჩუნების უზრუნველყოფა
 • საშიში ტვირთის ტრანსპორტირების შემთხვევაში, საჭირო დოკუმენტაციის თანდართვის პროცესის მთლიანად გაკონტროლება
 • დანიშნულების აეროპორტამდე მიწოდება

ჩვენი სერვისები

გთავაზობთ შიდა გადაზიდვის სერვისს – საქართველოს ტერიტორიაზე სრული ან ნაწილობრივი დატვირთვით. აღნიშნული სერვისი შეგიძლიათ გამოიყენოთ საკონტეინერო გადაზიდვებში პორტიდან ნებისმიერი მიმართულებით ან საბაჟო ტერმინალიდან თქვენს საწყობამდე.
თუ თქვენ მცირე რაოდენობის ტვირთის გადაზიდვა გსურთ ამ სერვისით სარგებლობა საშუალებას მოგცემთ უმოკლეს ვადებში და მისაღებ ფასებში მოახდინოთ თქვენი ტვირთის ტრანსპორტირება. ამ სერვისით თქვენი ტვირთი დაკომპლექტდება სხვა კომპანიების ტვირთებთან ერთად და განთავსდება ერთიან ტრაილერზე.
სახიფათო ტვირთების გადასაზიდად ვიყენებთ სპეციალიზებულ სატრანსპორტო საშუალებებს, რომლებზეც შესაბამისი ნებართვაა გაცემული. ჩვენს მძღოლებს კი ასეთი დავალების შესაბამისი მომზადება აქვთ გავლილი.
tim66
თუ თქვენი ტვირთი არაგაბარიტულია (ტვირთი აღემატება სიგრძით 13.6 მეტრს, სიგანით 2.50 მეტრს, სიმაღლით 3 მეტრს და წონით 24 ტონას) გთავაზობთ სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით მათ გადაზიდვას ნებისმიერ დანიშნულებამდე.

tim11გთავაზობთ ტვირთის საჰაერო გზით ტრანსპორტირებას მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ნებისმიერი მიმართულებით. საჰაერო ტრანსპორტირების უპირატესობა ტრანსპორტირების მოკლე ვადა და უსაფრთხოების მაღალი დონეა.

გთავაზობთ საზღვაო საკონტეინერო გადაზიდვების მომსახურეობას, საწყობიდან-საწყობამდე, პორტიდან-პორტამდე ტრანსპორტირებასა და საბაჟო პროცედურების სრულ სერვისს.
გთავაზობთ საბროკერო მომსახურების სრულ სერვისს, ტვირთის ჩაბარებიდან მის დანიშნულების ადგილზე მიწოდებამდე. ჩვენ ვაწარმოებთ საბაჟო, საბუთების მომზადების და ნებართვების მიღების პროცედურებს.
tim444
cargo-insurance56
ტვირთების დაზღევის სერვისი საშუალებას მოგცემთ ბიზნეს გათვლებიდან გამორიცხოთ ტვირთის ტრანსპორტირებისას მისი დაზიანების რისკი და კონცენტრაცია თქვენს ძირითად მიზნებზე მოახდინოთ.

მიმართულებები

სერვისის ღირებულების
დადგენა

ტარიფის მისაღებად გთხოვთ შეავსოთ შეკვეთის დეტალები

თქვენი სახელი (სავალდებულოა)

საკონტაქტო ტელეფონი (სავალდებულოა)

თქვენი ელფოსტა

ტრანსპორტირების ტიპი

მიმართულება

თქვენი შეტყობინება

ატვირთეთ ფაილი

დაგვიკავშირდით ნებისმიერი კითხვით

კონტაქტი

ნუცუბიძის ქუჩა #129ა
0160 თბილისი, საქართველო
tel.: (+995 32) 224 15 15
e-mail: info@benegroup.ge

გთხოვთ შეავსოთ საკონტაქტო ველები