საზღვაო გადაზიდვები

Go beyond logistics, make the revolution business.

Maritime shipping

საზღვაო გადაზიდვები ქვეყნებს შორის სავაჭრო ურთიერთობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე ის ყველაზე უსაფრთხო და მკაცრად რეგულირებადი საშუალებაა, იმისათვის, რომ მოხდეს მძიმე, არაგაბარიტული და დიდი ზომის ტვირთების წყლით ტრანსპორტირება.

საზღვაო გადაზიდვები ყველა სხვა ტიპის გადაზიდვებთან შედარებით იაფია, ბენე ჯგუფის ყველა გადაზიდვა დაზღვეულია. პროფესიონალთა გუნდის საშუალებით, შეძლებთ სრულყოფილი ინფორმაციის მიღებას გადაზიდვის ყველა ეტაპზე, შეკვეთის გაფორმებიდან, ოპტიმალური მარშრუტის დაგეგმვის ჩათვლით. თქვენი პერსონალური მენეჯერი მოგიგვარებთ გადაზიდვებისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტაციასა და საბაჟო ფორმალობებს.

Enter your keyword