სახმელეთო გადაზიდვები

Go beyond logistics, make the revolution business.

Road Cargo

ბენე ჯგუფი გთავაზობთ საერთაშორისო სახმელეთო გადაზიდვებს, გადაზიდვის ამ კატეგორიის გამოყენებით შესაძლებელია არაგაბარიტული, სახიფათო და ტემპერატურული რეჟიმის მქონე ტვირთების გადაზიდვა. სახმელეთო გადაზიდვები ლოჯისტიკაში ერთერთი ყველაზე გავრცელებული და გამოყენებადი საშუალებაა.

 

სახმელეთო გადაზიდვების საშუალებით შესაძლებელია სხვადასხვა სახის ტვირთის გადაზიდვა და სერვისის გაწევა: მცირე ზომის ტრაილერით, კონტეინერმზიდით, რეფრეჯერატორით და სხვა. ტრანსპორტის შერჩევა დამოკიდებულია ტვირთის ზომაზე და მოცულობაზე, ასევე ტვირთის ტიპზე.

სახმელეთო გადაზიდვების უპირატესობები

  1. ეფექტურია კარიდან კარზე პროდუქტისა თუ სერვისის მიტანისთვის
  2. ნაკლებ ხარჯიანია ვიდრე საჰაერო გადაზიდვები
  3. განსაკუთრებით მოსახერხებელია ისეთ ლოკაციაზე, სადაც არ არის აეროპორტი, პორტი ან რკინიგზის სადგური

Enter your keyword